Цени

Считаме, че всеки един клиент е уникален и заслужава отношение и цена на счетоводно обслужване, отговарящи на неговите специфични нужди. За нас е от изключителна важност, клиентите ни да бъдат доволни, поради това се стараем да избягваме универсален подход за всички, с който рискуваме неудовлетвореност от тяхна страна.

В желанието си да бъдем актуални и конкурентоспособни на пазара, сме разработили различен набор от услуги в различни пакети. Закупувайки различен пакет клиента получава различни допълнителни услуги като:

 • Безплатно годишно счетоводно приключване;
 • 50% отстъпка при изготвяне на междинни счетоводни отчети;
 • 30% отстъпка при кредитно посредничество;
 • Безплатна регистрация по реда на ЗДДС;
 • Безплатно вземане/носена на документи от/до офиса на клиента.

С цел да предоставим цена, която е съобразена с конкретните нужди и изисквания на всеки един клиент, ценовата ни политика е индивидуална и гъвкава. Когато оферираме конкретна цена  на нашите клиенти вземаме под внимание следните факти и обстоятелства:

 • Сферат на дейност – дали основната дейност на клиентите е в сферата на услугите, производството или търговията на дребно или едро;
 • Какъв е обичайният документооборот ?;
 • Клиента регистриран ли е по закона за данъка върху добавената стойност или не ?;
 • С колко души персонал клиента осъществява дейността си ?;
 • Разполага ли клиента със складово стопанство?
 • Желае ли клиента ние да въвеждаме платежни нареждания в интернет банкирането му?
 • Желае ли клиента ние да издаваме фактури от негово име

За да можем да ви предоставим оферта, която в най-голяма степен да отговаря на нуждите на Вашия бизнес, Ви молим да попълните приложения по-долу въпросник, а ние ще се постараем да се свържем с Вас в най-кратки срокове.

  1. Каква е вашата сфера на дейност (производствена дейност, търговия, предоставяне на услуги)?За по-голяма прецизност, моля посочете ЕИК/БУЛСТАТ

  2. Колко фактури за покупки и продажби получавате/издавате средно на месец (брой, може и в интервал, например между 30 и 40)?

  3. Регистрирани ли сте по Закона за данъка върху добавената стойност?

  дане

  4. С колко души персонал клиента осъществява дейността си ?

  5. Разполага ли клиента със складово стопанство?

  дане

  6. Желаете ли да въвеждаме платежни нарездания за Вас в електронното Ви банкиране?

  дане

  7. Желаете ли да издаваме фактури от Ваше име?

  дане

  8. Моля оставете данни за контакт.