Какво ви предлагаме

Правна помощ

Юридическата подкрепа, която нашия екип е готов да ви предостави е в различни направления.

Виж oще

Данъчното оптимизиране

Умелото управление на данъчните активи и пасиви на едно дружество е дейност, чиято значимост и приоритет не се поставят под съмнение от опитните мениджъри.

Виж oще

Счетоводство за мениджъри

Върху кои клиенти да фокусираме маркетинговите си усилия? Как да повишим доходността от ниско доходните ни клиенти? 

Виж oще

Счетоводно обслужване

МОЙРИ КОНСУЛТ разполага с професионален екип от счетоводители, които имат опит в работата с международни фирми

Виж oще

Корпоративно управлние

Корпоративното управление включва комплекс от услуги, имащи за цел да подпомогнат висшия мениджмънт на компаниите. 

Виж oще

Зелена енергия

Възобновяеми енергийни източници – вятърна енергия, слънчева (термална и фотоволтаична), водноелектрическа, приливна, геотермална и биомаса.

Виж oще