Счетоводство за мениджъри


Върху кои клиенти да фокусираме маркетинговите си усилия?
Как да повишим доходността от ниско доходните ни клиенти?
Кои продукти и услуги да рекламираме и продаваме?
Как да ценообразуваме продуктите и услугите си?
Кои канали за дистрибуция да използваме?
 
На помощ на ръководителите на всички нива идва СЧЕТОВОДСТВОTO ЗА МЕНИДЖЪРИ
 
Пакетът „Счетоводството за мениджъри” включва:

  • Изготвяне на месечни и тримесечни отчети
  • Изготвяне на консолидирани финансови отчети.
  • Отчети за паричните потоци.
  • Бюджетиране.
  • Анализ на разходни центрове.
  • Други управленски проекти.

 
Получателите на пакета Счетоводството за мениджъри”  ще могат удовлетворят няколко специфични информационни нужди и ще могат да разчита на добре разработена база данни.

Благодарение на Пакетът „Счетоводството за мениджъри” ще можете да подобрите

  • Процесът на Планиране и бюджетиране във Вашата компания;
  • Ще подпомогнете процеса на вземането на решения;
  • Ще можете да остойностите по-добре предлаганите от Вас продукти и услуги;
  • Ще подобрите контрола на дейността.