Екип

Биляна Петрова Биляна Петрова
Управляващ собственик в “Мойри консулт” ЕООД

b.petrova@moiryconsult.com

Биляна Петрова завършва счетоводство и контрол в Икономически университет – гр. Варна през 2003г. В последствие, пред 2004 завършва магистратура в същия университет.

Oт 2005г. е вписана като експерт съдебно-счетоводни експертизи към Варненски административен съд

В периода 2012-2013 специализира MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) в CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY, Англия

 

Към настоящият момент е стипендиант в магистърската програма по “Иновации, предприемачество и финанси” на Висше училище по застраховане и финанси – гр.София

 

Професионална практика към момента:

 • ДАБЛЮ ПИ ЕМ ООД – Управител в периода Февруари 2012 – Юли 2013. Дружеството е проектна компания, която инвестира в реализацията на вятърен парк, с обща инсталирана мощност от над 200 МW.
 • АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ – експерт «Финанси» и експерт “Възобновяеми енергийни източници” за периода Септември 2004 – Юни 2013
 • КА ЕНЕРГИ ООД – Управител в периода Септември 2011 – Февруари 2013. Дружеството е проектна компания, която инвестира в реализацията на вятърен парк, с обща инсталирана мощност от над 200 МW
 • КАН ЕООД – Финансов директор в периода Ноември 2004 – Март 2012. Холдингово дружество, което притежава капитала и управлява различни дружества, работещи в разнородни сфери на дейност.
 • УИНДКРАФТ СИМОНСФЕЛД БГ АД – Заместник председател на борда на директорите  в периода Декември 2007- Май 2011. Българо-Австрийска проектна компания инвестираща в реализацията на вятърни паркове в североизточна България.
 • УЪРЛУИНД ЕООД – Финансов директор в периода Декември 2005- Май 2011.
 • БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД – Главен специалист “Приходи” и   Главен специалист “Дълготрайни активи” в периода 2003-2005г.

Експертни области

 • Управление на проекти;
 • Проектно финансиране;
 • Организиране и управление на бизнес структури;
 • Управленски одит;
 • Развитие на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници;

Езици:

 • Български език
 • Английски език

 


 

Диляна ХристоваДиляна Христова
Счетоводител в „Мойри консулт” ЕООД

d.hristova@moiryconsult.bg

Диляна Христова завършва Икономическия университет в гр. Варна с бакалавърска и магистърска степен,  специалност „Счетоводство и контрол” съответно през 2008 г. и 2009г.

Професионално развитие:

 • „МОЙРИ КОНСУЛТ” ЕООД – от началото на 2013 г. Диляна Христова става част от счетоводния екип на дружеството.
 •  „РЕА ЕУ” ЕООД –  счетоводител в дружеството, което е част от икономическа група от дружества на фирма „КАН” ЕООД.  Дружеството е специализирано в сферата на счетоводните и данъчни консултации на фирми развищи се в сектора с възобновяеми енергийни източници  за периода от Април 2009 до Януари 2013 година.
 • „ОФИС ЦЕНТЪР ВАРНА” ЕООД – оперативен счетоводител в периода от Октомври 2008 до Март 2009 година;
 • „ИКОНТ” ЕООД – оперативен счетоводител в специализирано счетоводно предприятие в периода от Октомври 2007 до Септември 2008 година.

Експертни области:

 • Текущо счетоводно обслужване и годишно приключване по националните и международните счетоводни стандарти;
 • Данъчни и счетоводни консултации;
 • Изготвяне на данъчни декларации на физически и юридически лица;
 • Регистрации и дерегистрации по закона за ДДС;

Езици:

 • Български език
 • Английски език

 


 

Свилен ГеоргиевСвилен Георгиев
Счетоводител в „Мойри консулт” ЕООД

s.georgiev@moiryconsult.com

Свилен Георгиев завършва бакалаварска степен счетоводство и контрол в Икономически университет – гр. Варна през 2005г. В последствие, пред 2007 завършва магистратура в Стопанска академия Д.А.Ценов – гр. Свищов специалност Финансов мениджмънт.

Професионална практика към момента:

 • БИОКЛИМА БП ЕООД – Счетоводител в специализирано счетоводно предприятие  в периода Февруари 2013 – Юни 2013
 • РЕА ЕУ ЕООД – Счетоводител в специализирано счетоводно предприятие  в периода Юли 2012 – Януари 2013
 • ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – Счетоводител в периода Октомври 2005 – Юни 2012. Дружеството е строителна компания в инфрастуктурни проекти
 • АКРОПОЛИ ЕООД – Касиер – счетоводител през 2005г. в фирма занимаваща се с внос и търговия на материали за мебелно производство

Експертни области

 • Комплексно счетоводно обслужване;
 • Данъчно оптимизиране;
 • Осигуряване и управление на персонала;

Езици:

 • Български език
 • Английски език

 


 

Костадин Георгиев БорисовКостадин Георгиев Борисов
Счетоводител в „Мойри консулт” ЕООД

k.borisov@moiryconsult.com

Костадин Борисов завършва счетоводство и контрол в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов през 2003г. В последствие, през 2004 завършва магистратура в „Университет за национално и световно стопанство” – филиал гр. Враца.

Професионална практика към момента:

 • МИГ МАРКЕТ ООД – Специалист ТРЗ и Личен състав в периода Август 2012 – Юни 2013.
 • РЕА ЕУ ЕООД – Счетоводител в периода Август 2008 – Юли 2012. Сфера на дейност – счетоводство и одит.
 • АЙ ПИ ТЕМПЪЛ ООД – Счетоводител в периода Октомври 2007- Август 2008.
 • АГРО КП ЕООД – Оперативен счетоводител в периода Юли 2006 – Септември 2007 г. Сфера на работа – селско стопанство.

Експертни области

 • Труд и работна заплата и личен сътав;
 • Трудово и осигурително законодателство;

Езици:

 • Български език
 • Английски език