За нас
МОЙРИ КОНСУЛТ е консултантска компания, чиято основна цел е да подпомогне дейността на своите партньори. Възприемаме нашите клиенти именно като партньори, защото вярваме, че качествени и професионални услуги се предоставят в режим на партньорство, диалог и взаимна ангажираност. Стремим се да предоставяме решение на нашите клиенти и да ги подпомагаме в стремежа им да оптимизират дейността си и да бъдат по конкурентоспособни.
Ние сме екип от млади и енергични професионалисти, Предлагаме широк спектър от бизнес услуги, които имат за цел да подпомогнат дейността на нашите партньори и да я направят още по успешна. Нашите услуги представляват практическо съдействие в областта на финансовото управление, счетоводно обслужване, данъчното оптимизиране и правната помощ
Възобновяемите енергийни източници – вятърна енергия, слънчева енергия (термална и фотоволтаична), водноелектрическа енергия, приливна енергия, геотермална енергия и биомаса са основна алтернатива на изкопаемите горива. Използването на тези източници не само спомага за намаляване на емисиите от парникови газове от генерирането и потреблението на енергия, но и за намаляване на зависимостта на Европейския съюз (ЕС) от вноса на изкопаеми горива (особено нефт и газ).

Корпоративно управлние

Корпоративното управление включва комплекс от услуги, имащи за цел да подпомогнат висшия мениджмънт на компаниите. 

Виж oще

Счетоводно обслужване

МОЙРИ КОНСУЛТ разполага с професионален екип от счетоводители, които имат опит в работата с международни фирми

Виж oще

Счетоводство за мениджъри

Върху кои клиенти да фокусираме маркетинговите си усилия? Как да повишим доходността от ниско доходните ни клиенти? 

Виж oще

Данъчното оптимизиране

Умелото управление на данъчните активи и пасиви на едно дружество е дейност, чиято значимост и приоритет не се поставят под съмнение от опитните мениджъри.

Виж oще

Правна помощ

Юридическата подкрепа, която нашия екип е готов да ви предостави е в различни направления.

Виж oще

Зелена енергия

Възобновяеми енергийни източници – вятърна енергия, слънчева (термална и фотоволтаична), водноелектрическа, приливна, геотермална и биомаса.

Виж oще